IMG_3612

NeYo @ Chris Bosh birthday party @ Bamboo Miami / Thaddaeus McAdams ExclusiveAccess.Net