Kim Kardashian and Kanye West go to Montaigne Market in Paris

Kanye west and Kim Kardashian visit the Montaigne market in Paris!

Related Stories