E-40 “What You Smokin” Feat. Snoop Dogg, Daz, Kurupt & Kokane [HEATER OF THE DAY]