DJ premier Bumpy knuckles - kolexxxion

Hip-Hop Royalty Celebrate the Release of “KoleXXXion” With DJ Premier and Bumpy Knuckles In NYC

Who can bring Grandmaster Flash, Kool Herc, The Cold Crush Brothers, Flavor Flav, M.O.P., Treach, Lord Finesse, Eric B. and a slew of other Hip-Hop royalty out for an album release concert? Bumpy Knuckles and DJ Premier, that’s who.

To celebrate the release of their new collaborative album KoleXXXion, Premo and Bumpy performed at Highline Ballroom to a full house of Hip-Hop enthusiasts and people whose gut told them that the night would be a once in a lifetime spectacle to behold. Rest assured that “once in a lifetime” cannot even begin to do justice to the icons, legends, and Hip-Hop monuments who graced the stage in support of KoleXXXion and the work Premo and Bumpy have been putting in for over two decades.

The event, which was hosted by Flavor Flav, featured opening performances from Justo, Premier’s group The NYG’z, rapper turned fitness trainer Shawn Pen, and Sweet Tee who’s “That’s My Beat” sounded just as good in 2012 as it did in 1986.

Then the man of the hour took to the stage as Bumpy Knuckles, who would also be celebrating his birthday at midnight with his friends and mentors on stage, performed a slew of cuts from KoleXXXion with Premier on the 1’s and 2’s.

KoleXXXion pairs one of the greatest producers and DJs of all time (who provides production that was passed on by other artists) with one of the most poignant and, unfortunately, overlooked lyricists of the past couple of decades. And, while the end result may not be for everyone, there is no doubt that this is the type of music that Hip-Hop and more importantly the world needs right now.

Check out our video recap of the album release concert below:

Bumpy Knuckles and DJ Premier’s KoleXXXion is available now!

  • http://ucallthatlove.com/dj-premier-i-bumpy-knuckles-lacza-sily-i-prezentuja-album-the-kolexxxion/ DJ Premier i Bumpy Knuckles łączą siły i prezentują album "The KoleXXXion" | U Call That Love | Hip Hop with soul

    […] DJ Premier i Bumpy Knuckles łączą siły i prezentują album “The KoleXXXion” Posted by Witalij on Kwiecień 8th, 2012 Stare porzekadło mówi, że nazwiska nie grają. Doty­czy to różnych dziedzin życia, a najbardziej przyl­gnęło do świata sportowego i muzy­cznego. Anal­iza karier poszczegól­nych sportow­ców lub artys­tów dowodzi na to, iż w tym wszys­tkim jest wiele prawdy. Ogranicza­jąc się tylko i wyłącznie do branży hip hopowej szy­bko zna­jdziemy przykłady rap­erów i pro­du­cen­tów na siłę kon­tynu­u­ją­cych dzi­ałal­ność wydawniczą. Weterani hip hopowi sukcesy­wnie zostają wyp­ierani przez kole­jne zastępy młod­szych od nich postaci, zdoby­wa­ją­cych coraz więk­sze uznanie w oczach słuchaczy i dzi­en­nikarzy muzy­cznych. Z drugiej strony, nadal pozostają na sce­nie zaawan­sowani wiekowo twórcy, nadal spła­ca­jący zaciąg­nięty kredyt zau­fa­nia. Wśród nich trwa cią­gle wiecznie niedoce­ni­any Bumpy Knuck­les. 27 marca b.r. ukazał się jego ostatni album nagrany wraz z leg­en­darnym DJ’em Pre­mierem, “The KoleXXXion”. […]

  • http://www.paparazziiready.com/og-bumpy-knuckles-boom-bap-session-damage-control-12-bumyknuckles/ OG Bumpy Knuckles "The Boom Bap Session DAMAGE CONTROL 12" | @bumpyknuckles | Paparazzii Ready

    […] Hip-Hop Royalty Celebrate the Release of “KoleXXXion” With DJ Premier and Bumpy Knuckles… […]

blog comments powered by Disqus