profile-pic

Valeria Velez

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל https://israelnightclub.com/apartments/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a1%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/ – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.