profile-pic

Leonid Orlov

Охорона праці під час зварювальних робіт відіграє ключову роль. Правила і прийоми безпеки при виконанні зварювальних робіт встановлюються шляхом прийняття локального нормативного акта на підприємстві. Інструкція з охорони праці (далі - Інструкція) може бути одна, загальна. Якщо підприємство має значні обсяги виробництва і поєднує кілька напрямків діяльності, то інструкцій з охорони праці може бути кілька, кожна для окремого напрямку.

https://zvarka.info