Jesse Abraham Ft. Nitty Scott, MC “Never Felt High Til Now”