Nicki Minaj [BGA] "Stupid Hoe" [Lil Kim Diss]

[ahh_audio src=/12-20-11/NickiMinaj-StupidHoe.mp3]

[ahh_audio src=/12-20-11/NickiMinaj-StupidHoe.mp3]