Kim Kardashian and Kanye West go to Montaigne Market in Paris

KANYE WEST AND KIM KARDASHIAN

Kanye west and Kim Kardashian visit the Montaigne market in Paris!