Tinashe: 'Drake DM'ed me on Instagram, that was pretty weird'

  Gorgeous Tinashe states that Drake reached out to her. “Drake DM’ed me on Instagram, that was pretty weird.”

 

Gorgeous Tinashe states that Drake reached out to her. “Drake DM’ed me on Instagram, that was pretty weird.”