frank_ocean

Alternative Pick: Frank Ocean “PDA”


[ahh_audio src=/4-9-12/FrankOcean-PDA.mp3]

 • ilikeyou900

  http://WWW.MAKEHOTBEATZ.COM *** *** YOU ARE DR.DRE…NAH… UR BETTER!
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** *** GET UR PRODUCER DEGREE
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***GET UR KAYNE ON
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** *** DRAKE WILL CALL U FOR BEATS
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***NEPTUNES WHO?
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***BEATS GET $$$$
  http://WWW.MAKEHOTBEATZ.COM ***YOU CAN MAKE BEATS EASY!”

 • ilikeyou900

  http://WWW.MAKEHOTBEATZ.COM *** *** YOU ARE DR.DRE…NAH… UR BETTER!
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** *** GET UR PRODUCER DEGREE
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***GET UR KAYNE ON
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** *** DRAKE WILL CALL U FOR BEATS
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***NEPTUNES WHO?
  MAKEHOTBEATZ(DOT)COM*** ***BEATS GET $$$$
  http://WWW.MAKEHOTBEATZ.COM ***YOU CAN MAKE BEATS EASY!”